Döner Sermaye Prim Dağıtım Programı

1984 yılından bugüne kamuya hizmet veren Galaksi Yazılım, Memur Maaş Bordro Uygulamaları konusunda TÜRKİYE`de ilk ve de bu alanda en tecrübeli firma olarak, uzman kadrosuyla, her ay değişik statüde kamu kurumlarındaki 20.000 kişinin Maaş Bordrolarını düzenlemekte, ayrıca 100’e yakın Kamu Kuruluşu Müşterisine (Sağlık Müdürlükleri, Devlet Hastaneleri, Bakanlıklar, M.E.B ..) Memur Maaş Bordro, İşçi ve Döner Sermaye Yazılımı Hizmetlerini sorunsuz bir şekilde vermektedir.

 Döner Sermaye Prim Dağıtım Programı 

Bu program İl Sağlık Müdürlüğü ile bünyesindeki sağlık grup başkanlıkları, sağlık merkezleri, sağlık ocakları, sağlık evleri, 112 acil sağlık istasyonları, halk sağlığı laboratuvarları, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri, dispanserler, toplum sağlığı merkezleri, Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri ve benzeri kuruluşlarda çalışan personele yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde döner sermayeden çok kolay ve doğru bir şekilde ek ödeme yapılmasını sağlamaktadır.

 • Müdürlük bünyesindeki tüm birimlerin, döner sermaye prim bordrolarını, banka listelerini ve banka disketlerini kurum kurum bağımsız olarak yada grup başkanlıkları altında birleşik olarak raporlamak mümkündür.
 • Her dönem tekrar eden bilgileri girmeden sadece değişebilecek izin günleri, ek puanlar, TMGİP, KHP ve dağıtılacak para miktarı girilerek kısa sürede döner sermaye prim bordrolarını hazırlamak mümkündür.
 • 4/b statüsünde çalışan personelin döner sermayeden prim ödemelerinden de, maaşındaki prim tutarı ve SSK tavan prim matrahını da dikkate alarak prim kesilebilir.
 • Bu personelin süregelen toplam gelir vergisi matrahının ve e-bildirgelerinin gönderilmesi için 4/b personel maaş programıyla entegrasyon sağlanmıştır.
 • Hızlı bir şekilde o dönemde değişen bilgilerin girilebilmesi için hızlı giriş ekranı konmuştur.
 • İl, ilçe ve kurum ortalamalarıyla, toplam tabip girişimsel işlem puanlarının ve düzeltilmiş tabip sayılarının bulunduğu icmal listesiyle karmaşık hesapları net olarak görmek mümkündür.
 • Kalabalık olan veritabanında istediğiniz kişiyi bulmak çok kolay.
 • Banka liste ve disketleri birim birim alınabildiği gibi, banka banka da almak mümkündür.
 • Aynı dönemde birden fazla birimde çalışanların prim ödemesini yapmak çok kolay. Tavan tutarı da dikkate alarak, vergi matrahlarını da toplayarak hepsini vermektedir.
 • Sorumlu tabiplerin, performans puanlarını hesaplarken, mevzuattaki her iki formüle göre de performans hesaplanır ve büyük olanını dikkate alır.
 • Kişilerin maaştan yararlanamadığı sakatlık indirimi ve asgari geçim indirim tutarını verebilirsiniz.
 • Raporlar Ax4 kağıtlara ve tüm bilgileri kapsayacak şekilde basılır.
 • Kişilere tüm ek ödeme bilgilerini görebileceği şahıs el fişleri verilir.
 • Özelleştirmeden gelen ve Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık kurumlarındaki personele maaştan verilen fark tazminatı tutarlarının; döner sermayeden mahsup edilmesi sağlanmıştır.
 • Aile hekimliğine geçilen illerdeki toplum sağlığı merkezlerinin de ek ödemeleri kolayca yapılabilir.
 • Döner bordro bilgilerinin hepsinin Excel’den alınması mümkündür. Bu sayede Performans Takip Sistemi için istatiki veriler hazırlanabilir.
 • Bu program ile Bakanlığa bağlı ikinci basamak (entegre ilçe hastaneleri dâhil) ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarında çalışan personele yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde döner sermayeden çok kolay ve doğru bir şekilde ek ödeme yapılması mümkündür.
 • 2. ve 3ncü basamak kurumların döner sermaye prim bordrolarını, banka listelerini ve her bankaya uygun şekilde banka disketlerini hazırlamak mümkündür.
 • Her dönem tekrar eden bilgileri girmeden sadece değişebilecek izin günleri, ek puanlar, TMGİP ve dağıtılacak para miktarı girilerek kısa sürede döner sermaye prim bordrolarını hazırlamak mümkün.
 • 4/b statüsünde çalışan personelin döner sermayeden prim ödemelerinden de, maaşındaki prim tutarı ve SSK tavan prim matrahını da dikkate alarak prim kesilebilir.
 • Bu personelin süregelen toplam gelir vergisi matrahının ve e-bildirgelerinin gönderilmesi için 4/b personel maaş programıyla entegrasyon sağlanmıştır.
 • Hızlı bir şekilde o dönemde değişen bilgilerin girilebilmesi için hızlı giriş ekranı konmuştur.
 • Kalabalık olan veritabanında istediğiniz kişiyi bulmak çok kolay.
 • Aynı dönemde farklı unvan yada durumlarda çalışanların prim ödemesini yapmak çok sabittir.
 • Mevzuatta iki türlü performans hesabı olan, Baştabip ve Baştabip Yardımcılarının her iki duruma göre performans puanlarını hesaplanıp, büyük olan dikkate alırnır.
 • Kişilerin maaştan yararlanamadığı sakatlık indirimi ve asgari geçim indirim tutarını verebilirsiniz.
 • Raporlar Ax4 kağıtlara ve tüm bilgileri kapsayacak şekilde basılır.
 • Kişilere tüm ek ödeme bilgilerini görebileceği şahıs el fişleri verilir.
 • Özelleştirmeden gelen ve Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık kurumlarındaki personele maaştan verilen fark tazminatı tutarlarının; döner sermayeden mahsup edilmesi sağlanmıştır.
 • Döner bordro bilgilerinin hepsinin Excel’den alınması mümkündür. Bu sayede Performans Takip Sistemi için istatiki veriler hazırlanabilir.